Het stoken van hout in een woonwijk

Het stoken van hout is een interessante optie om wat duurzamer met het milieu om te gaan. Bovendien is het erg gezellig. Wel is het echter zo dat het belangrijk is om te weten hoe goed met deze manier van stoken moet worden omgegaan in een woonwijk. Zo kan iedereen er zonder problemen mee omgaan. Dit is immers lang niet altijd het geval. Het is belangrijk om te weten dat er op dit moment niet direct regels gelden als het gaat om het gebruik van een houtkachel of een andere haard waarbij hout gebruikt wordt zoals een vuurkorf.

Meedenken
Recentelijk is er veel aandacht geweest voor de mate waarin het stoken van hout overlast kan geven in een woonwijk. Het is daarom altijd slim om mee te denken met de buren. Zo kan er toch worden genoten van het houtvuur in de haard, maar tegelijkertijd zoveel als mogelijk worden gezorgd dat anderen hier verder geen hinder van hoeven te ondervinden. Het gaat dan vooral om buren die ademhalingsproblemen of klachten aan de luchtwegen hebben. Zij kunnen hier in sommige gevallen last van hebben wanneer er gestookt wordt. Het is dan slim om samen een goede oplossing te vinden.
Juiste techniek
Naast het overleg is het ook altijd belangrijk om aandacht te besteden aan het stoken zelf. Zo is het bijvoorbeeld in veel gevallen ook een kwestie van verkeerd stoken wanneer er in een woonwijk hinder van wordt ondervonden. Door aandacht te besteden aan de juiste manier van stoken kan dit dus in grote mate worden voorkomen. Kijk daarom altijd naar zaken als de mate waarin hout op het vuur wordt gegooid, maar ook naar de stand van de wind. Al dit soort zaken kunnen een handige hulp zijn als het gaat om het kunnen stoken zonder overlast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *