De toekomst van verwarming op gas in woningen

Dat woningen worden verwarmd met gas is al vele jaren zeer gebruikelijk. Hoe zal dit echter in de toekomst zijn? Er zijn immers voldoende redenen aan te wijzen waarom gas misschien niet langer de gewenste optie is. Denk alleen al aan de mate waarin gaswinning overlast in Groningen oplevert. Daarnaast is er natuurlijk bepaalde milieuschade aan het stoken op gast toe te schrijven. Welk effect gaat dit hebben op woningen op lange termijn? In de eerste plaats is het goed om te weten dat er steeds meer alternatieve varianten op de markt komen.

Natuurlijke bronnen
Een belangrijke manier waarop voor verwarming kan worden gezorgd is door winning uit natuurlijke bronnen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een warmtepomp waarbij grondwater of buitenlucht wordt gebruikt om een woning te verwarmen. Dit maakt gas direct dan ook een flink stuk minder belangrijk. Daarnaast zijn er ook allerlei andere vormen die steeds meer aandacht krijgen. Ook in de komende tijd zal dit steeds verder toenemen. Het zal wel nog enige tijd duren voordat alle huishoudens in Nederland geen gas meer gebruiken. Al zal deze ontwikkeling wel plaats gaan vinden. Dat komt ook door een andere mogelijke optie die bestaat.
Elektriciteit
Ook het stoken met behulp van elektriciteit is heel populair. De elektrische energie kan al heel goed worden omgezet in warmte. Daardoor wordt het steeds beter mogelijk om ruimtes ermee te verwarmen. Een voorbeeld hiervan is de infrarood heater die hiervoor gebruikt wordt. Het grote voordeel hiervan is natuurlijk dat er in geen enkele mate gebruikgemaakt wordt van verbranding. Daardoor komen er geen schadelijke stoffen in de natuur terecht en kan er een flink stuk duurzamer voor verwarming van woningen worden gezorgd. Zo valt de noodzaak om hier gas voor te gebruiken in grote mate weg. Dit is een belangrijke ontwikkeling.

Het stoken van hout in een woonwijk

Het stoken van hout is een interessante optie om wat duurzamer met het milieu om te gaan. Bovendien is het erg gezellig. Wel is het echter zo dat het belangrijk is om te weten hoe goed met deze manier van stoken moet worden omgegaan in een woonwijk. Zo kan iedereen er zonder problemen mee omgaan. Dit is immers lang niet altijd het geval. Het is belangrijk om te weten dat er op dit moment niet direct regels gelden als het gaat om het gebruik van een houtkachel of een andere haard waarbij hout gebruikt wordt zoals een vuurkorf.

Meedenken
Recentelijk is er veel aandacht geweest voor de mate waarin het stoken van hout overlast kan geven in een woonwijk. Het is daarom altijd slim om mee te denken met de buren. Zo kan er toch worden genoten van het houtvuur in de haard, maar tegelijkertijd zoveel als mogelijk worden gezorgd dat anderen hier verder geen hinder van hoeven te ondervinden. Het gaat dan vooral om buren die ademhalingsproblemen of klachten aan de luchtwegen hebben. Zij kunnen hier in sommige gevallen last van hebben wanneer er gestookt wordt. Het is dan slim om samen een goede oplossing te vinden.
Juiste techniek
Naast het overleg is het ook altijd belangrijk om aandacht te besteden aan het stoken zelf. Zo is het bijvoorbeeld in veel gevallen ook een kwestie van verkeerd stoken wanneer er in een woonwijk hinder van wordt ondervonden. Door aandacht te besteden aan de juiste manier van stoken kan dit dus in grote mate worden voorkomen. Kijk daarom altijd naar zaken als de mate waarin hout op het vuur wordt gegooid, maar ook naar de stand van de wind. Al dit soort zaken kunnen een handige hulp zijn als het gaat om het kunnen stoken zonder overlast.