Nadelen – Bio Ethanol Haarden

Waar het gaat om de nadelen van bio ethanol haarden, dan moet altijd in de eerste plaats worden gedacht aan de mate van warmte die wordt afgegeven. Natuurlijk is het zo dat er warmte van de haard af komt, maar dit is in het overgrote deel van de gevallen onvoldoende om daadwerkelijk als verwarming te dienen. Vaak is het dus zo dat naast de haard nog een andere bron van warmte moet bestaan. Het is dus belangrijk om hier goed op te letten en niet alles volledig te laten afhangen van de haard. Daardoor kan het geheel ook wat duurder uitpakken bij aanschaf.

Veiligheid
Een ander belangrijk nadeel waar voldoende aandacht aan besteed moet worden is de veiligheid. Dit gaat dan in sommige gevallen om de manier waarop de haard is ontworpen, al gelden hier wel strenge regels voor. Kies daarom niet te snel voor een goedkope variant. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om de manier waarop de haard gebruikt wordt. Het blijft immers een haard en er komt vuur aan te pas. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om de haard te vullen wanneer deze aan staat. Juiste kennis van gebruik en juiste voorlichting zijn belangrijk, maar niet bij iedereen voorhanden. Dit kan nadelig zijn.