Ecofan

Wie de warmte die wordt opgestookt wat beter wil verspreiden, maakt gebruik van een ecofan. Deze speciale ventilator wordt vooral ingezet wanneer in het huis gebruikgemaakt wordt van bijvoorbeeld een houtkachel of een allesbrander. Deze ontwikkeling komt vooral uit landen waar dit type kachels de voornaamste bron van warmte in de wintermaanden is. Wie steeds duurzamer te werk wil gaan, kan dus voordeel ervaren van het gebruik van deze techniek. Vooral ook omdat het verspreiden van de warmte die wordt gegenereerd op een meer natuurlijke wijze gaat wanneer luchtverplaatsing wordt gebruikt als middel. Dit maakt het zeer interessant als optie.

Efficiënt werken
Het belangrijkste voordeel van een ecofan is dat deze zeer efficiënt werkt. Dit komt bijvoorbeeld doordat er geen enkele vorm van energie gebruikt hoeft te worden om deze doeltreffend het werk te laten doen. Dit komt omdat de ecofan zelf de energie kan opwekken. Daarvoor gebruikt het de warmte die uit de verbranding voortkomt. Dit betekent dus dat er werkelijk niets van de energie die door de verbranding wordt opgewekt verloren hoeft te gaan. De warmte stuurt de ecofan aan en de warmte zorgt voor een behaaglijk gevoel in de ruimte waarin de houtkachel is geplaatst. Dit is zeer doeltreffend.