Subsidie

Een belangrijke reden om juist nu voor een pelletkachel te kiezen is de subsidie die hierbij wordt verstrekt door de overheid. Dit is dus een belangrijke reden om juist nu voor een duurzamere variant te kiezen. Deze bijlage van de overheid kan vijfhonderd euro groot zijn. Dit is een flink bedrag. Daarbij komt natuurlijk ook dat de stookkosten flink teruglopen. Bovendien is de schade die aan het milieu wordt toegebracht minder groot. Om die reden is er dus veel aan gelegen om juist nu de subsidie mee te pakken. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het krijgen van het bedrag.

Automatische werking
Het is wel belangrijk om te weten dat de subsidie alleen wordt verstrekt wanneer de pelletkachel automatisch werkt. Daarnaast moeten de kachels een gesloten voorkant hebben. Ook is het zo dat er een aantal eisen op het gebied van techniek worden gesteld aan de kachels. Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de subsidie worden verkregen. Het is goed om te weten dat er ook voor een aantal andere varianten van duurzame verwarming subsidies te krijgen zijn. Het is dus slim om goed uit te zoeken wat de verschillende opties zijn. Zo kan de best mogelijke keuze worden gemaakt.